welkom

Welkom op de website van de Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum. Deze vereniging zet zich, zonder winstoogmerk, in voor het leefbaar houden van het prachtige dorp Jirnsum. De vereniging wil dit bewerkstelligen door zoveel mogelijk de voorzieningen voor het dorp proberen te behouden.